Do soutěže o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče se zapojilo 56 výrobců s 254 svými produkty a výrobky. Soutěž byla organizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a za finanční podpory Ústeckého kraje.

O značku Regionální potravina se ucházel rekordní počet 247 produktů od 53 výrobců. Vzhledem k vysokému počtu účastníků hodnotily výrobky dvě hodnotitelské komise, jmenované hejtmanem Ústeckého kraje a složené ze zástupců krajského úřadu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Krajské agrární komory Ústeckého kraje a Státního zemědělského intervenčního fondu Severozápad.

„Hodnotitelská komise měla složitou práci vybrat ty nejlepší výrobky z tak vysokého počtu, ocenění by si zasloužili všichni," prozradila Ludmila Holadová z agrární komory s tím, že malí a střední výrobci kladou především důraz na kvalitu použitých regionálních surovin, vyšší míru přidané hodnoty, ale zároveň také na správné označování svých výrobků ve vztahu k ústeckému regionu. Odborná komise ocenila celkem 14 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi.

„Protože úroveň kvality soutěžících výrobků byla nadprůměrná, hodnotitelská komise ještě navrhla hejtmanovi dalších šest mimořádných ocenění," informovala dále Holadová. Ta konstatovala, že je potěšující, že se do soutěže zapojilo třináct nových výrobců.

Z mosteckých uspěli Uzenářství Ježek z Mostu s Krušnohorským salámem v kategorii Masné výrobky tepelně opracované a Pekařství Oertelt se svým Špaldovým řezem v kategorii Pekařské výrobky.

„Tak jako každý rok mě příjemně překvapila vysoká kvalita naprosté většiny regionálních výrobků. Jde o historicky nejvyšší počet přihlášených výrobců a jejich produktů, což svědčí o tom, že i v našem Ústeckém kraji jsou lidé, kteří dokáží svou vynikající prací potěšit ostatní," konstatoval po vyhodnocení soutěže náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče po dobu výroby svého výrobku. V současné době nosí tuto značku v Ústeckém kraji 167 producentů.

O značku Regionální potravina se soutěžilo v devíti kategoriích, ze kterých vzešel stejný počet vítězů, přičemž nejsilnější zastoupení mělo 66 výrobků z kategorie Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas.

Výrobky hodnotily dvě sedmičlenné komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. Vzhledem k historicky nejvyššímu počtu přihlášených výrobků měly opět obě komise při výběru vítězných výrobků velmi náročnou práci.

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy.