Zájemci, kteří se chtějí do soutěže zapojit, musí přinést buď vlastnoručně vyrobené vajíčko nebo jinou dekoraci s velikonoční tématikou do středy 28. března 17 hodin.

„Výrobek zřetelně označte jménem a telefonem,“ vyzývají pořadatelé. Vyhodnocení proběhne v sobotu 31. března.