Lidé bez domova se stahují v zimě především do míst, která nejsou uzamčená, a která jsou chráněna před prudkým větrem. „Nedá se jednoznačně říct, kam se bezdomovci shromažďují nejvíce, ale poměrně často se vyskytují v nádražních halách a v sedmistovkách, což se nelíbí majitelům, kteří na bezdomovce často volají policii," sdělila Ilona Kozlová, tisková mluvčí Městské policie Most. Policie je nucena bezdomovce vykazovat z obytných domů, ti však často odmítají nabídku pomoci azylových domů. „Místo nabízené pomoci si raději seženou věci, které se dají prodat a za utržené peníze si pořídí alkohol. Mnohdy si nechtějí nechat pomoc, je to již jejich způsob života," dodala Kozlová.

Mužům, kteří se náhle ocitnou v nouzi a hledají pomoc při řešení své situace, poskytuje pomoc Azylový dům pro muže v Mostě. Zařízení je určené pouze mužům ve věku od osmnácti do osmdesáti let a poskytuje kapacitu dvaadvaceti lůžek, což je číslo, které obvykle nestačí pokrýt poptávku. „V současnosti máme plno a na pořadníku je dalších devět zájemců," řekl ředitel Azylového domu pro muže v Mostě Libor Stýblo.

Azylový dům však není určen pro každého, kdo sem přijde. V azylovém domě jsou nastavená jasná pravidla a noví členové musejí chtít sami spolupracovat a řešit své problémy s pracovníky azylového domu. „Spolupráce ze strany příchozích mužů je nutná, muži musí chtít řešit situaci, ve které se ocitli a dále by měli mít u sebe platné doklady," dodal k podmínkám přijetí Stýblo. V azylovém domě platí jednoduché pravidlo třikrát a dost. „Máme zde nastavená pravidla, která vyžadujeme, aby se dodržovala. Pokud se jedná o hrubé porušování, tak je pobyt ukončen okamžitě," uvedl Stýblo.

Jedná se tak o případy, kdy je záměrně poškozován majetek, ubytovaní se dopouštějí trestné činnosti, šikany nebo jsou pod vlivem alkoholu a drog. I když je azylový dům výhradně pro muže, občas se stane, že sem dorazí i pár, který se ocitl v tísni. Ženy jsou v takovém případě odkazovány na Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Ženy s malými dětmi tak mohou zůstat pohromadě, horší je situace v případě, kdy se bez domova ocitne otec s dítětem, v takovém případě se musí rodina rozdělit. Děti pak mohou pobývat v krizovém zařízení Mosťáček.

Pomáhají dětem

Při působení Dětského domova Most funguje zařízení okamžité pomoci Mosťáček pro děti od jednoho roku do osmnácti let. Zařízení poskytuje pomoc dětem, jejichž rodiče se náhle ocitnou v nepříznivé životní situaci, například nastupují výkon trestu, pobývají v nemocnici a nemají nikoho na hlídání či při nečekaném úmrtí v rodině. Mosťáček existuje od začátku roku 2011 a během této doby jím prošlo již devadesát osm dětí a osmnáct dětí se dostalo na „krizová lůžka", což znamená poskytnutí rychlé pomoci pouze na dobu jednoho dne. Poté dítě putuje do DDÚ, k rodinným příslušníkům nebo k příbuzným. Mosťáček poskytuje kapacitu pro dvaadvacet dětí. „Máme dnes tři byty, kde na dvou bytech je možno mít 16 dětí tj. na jednom 8 dětí a jeden byt máme pro 4 děti. Déle se v příštím roce chceme pokusit si zřídit další byt pro 4 děti. Děti musí dodržovat řád zařízení. Rodiče své děti navštěvují každé úterý od 14 hodin a je možný i víkend, a to po domluvě," uvedla ředitelka Dětského domova Most Marcela Stütz.

Jana Froňková