Rekonstrukce parku Střed nad sportovní halou je naplánovaná na rozmezí let 2017 až 2020. V chystaném novém objektu mají být pořádány výstavy a přednášky související se starým Mostem, rekultivacemi, hornickou problematikou a zahlazováním důlní činnosti. Součástí nového parku má být také naučná stezka.

Expozice starého Mostu je nyní v městské knihovně. Od 17. prosince 2015 až do odvolání je z technických důvodů uzavřena.

Náklady na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavbě radnice odhadla na 1,75 milionu korun bez DPH. Celkové náklady na rekonstrukci parku Střed jsou odhadovány téměř na 30 milionů korun.

Zhruba 85 procent nákladů chce město pokrýt z dotace programu Interreg VA. Podmínkou přidělení dotace je získání partnera za hranicemi, kterým bude saské město Marienberg. Dalším partnerem bude Podkrušnohorské technické muzeum.

Města na severu Čech se v poslední době zaměřila právě na revitalizaci parků. Radnice přitom téměř vždy využívají k pokrytí nákladů peníze z Evropské unie nebo grantů.