V plánu je úprava silnice i chodníků, které dostanou zámkovou dlažbu. Změní se také vodorovné a svislé dopravní značení. Při výstavbě by se měl pokácet jeden strom, za který musí být náhrada.

Hygienici prosadili, že při výstavbě si lze vyžádat skrápění staveniště, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel okolních obytných domů zvýšenou prašností.