Bezdomovci nemusí žít v Mostě jako divoká zvířata vyháněná policií a ošetřovaná na poslední chvíli lékaři. Už za pár týdnů jich v noci možná tolik nepotkáte.

Dvacet let od sametové revoluce vzniká v Mostě první noclehárna pro nejchudší tuláky. Deník zjistil, že jednoduché ložnice na přespání buduje ve svém azylovém domě sdružení Emauzy. K otevření noclehárny v ulici Ľudovíta Štůra u Stovky ještě potřebuje registraci od krajského úřadu. Oficiální zprovoznění se zatím plánuje na leden 2010. Vyloučen ale není dřívější termín se zkušebním provozem. Kvůli zřízení noclehárny musí Emauzy snížit počet lůžek v azylovém domě z dvaatřiceti na čtyřiadvacet.

„Noclehárna bude v oddělené části azylového domu a bude mít vlastní vchod,“ řekl Deníku Libor Stýblo z mosteckého emauzského sdružení.

Uvažovaná nejlevnější sazba za noc pro jednoho bezdomovce je třicet korun, lepší pokoj vyjde na sedmdesát korun. Noclehárna bude jen pro muže. Ti podle statistických odhadů tvoří drtivou většinu bezdomovců.

V kraji je osm podobných zařízení

Státní registr sociálních služeb, který vede ministerstvo práce a sociálních věcí, uvádí v Ústeckém kraji osm nocleháren zřízených podle zákona o sociálních službách. Nejbližší noclehárna je v azylovém domě pro muže a ženy v Duchově, který provozuje pobočka Oblastní charity Most. V ČR je celkem 64 registrovaných nocleháren.

V Mostě měla být noclehárna pro bezdomovce součástí chánovské ubytovny pro neplatiče (UNO), radní ale v roce 2005 záměr zrušili. Radnice, která od té doby začala více spolupracovat s neziskovými organizacemi, mění strategii. „Dali jsme si za úkol, že letos v zimě bezdomovcům pomůžeme, ale Emauzy nás předběhly. A my je podpoříme. Doufám, že registraci dostanou,“ řekl Deníku Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví.

Podle Stýbla bude jednorázové ubytování tak levné, že si na něj i bezdomovec bez peněz bude moci vydělat třeba sběrem vratných lahví. „Pokoje jsou standardně vybavené, myslím si, že na noclehárnu až moc dobře,“ uvedl.

V azylovém domě je volno

V azylovém domě, kde sdružení poskytuje bezdomovcům po dohodě dlouhodobější pobyt v přísnějším režimu a sociální služby včetně poradenství, je ještě několik míst volných. Funguje i zvláštní šatník, do kterého nosí veřejnost ve středu do 12 hodin oblečení. Šatník s oděvy za korunu za kus slouží i jako „second hand“ pro chudé Mostečany. Pomoci lze i noclehárně, například poskytnutím lůžkovin.

Noclehárny v ČR jsou ambulantní službou osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Mohou přicházet z nádraží, z parků či z úkrytů v domech. Noclehárny slouží pouze k přespání. Klienti přicházejí večer a noclehárnu musí opustit následující ráno.

Bezdomovci sice nemají podle české legislativy právní nárok na bydlení, ale města by jim měla pomáhat v rámci sociální prevence. Povinnost starat se o chudé zakotvil již v roce 1863 tzv. Domovský zákon. Obce tehdy pro své bezdomovce, sirotky a nezaměstnané s domovským právem vytvářely chudinské fondy a s pomocí státu vznikaly zimní ochranné útulky.

Podle loňské studie českého Institutu pro kriminologii a sociální prevenci by „na noclehárny měly navazovat například zařízení pro denní pobyt, v dalších stupních pak azylové domy, domy na půl cesty a chráněné byty.“

Autoři studie uvádějí, že bezdomovci jsou více než ostatní populace ohroženi zločinem, jako pachatelé i jako oběti: „Těm, kteří dosud nebyli trestáni, hrozí ve zvýšené míře riziko, že trestný čin spáchají. Vede k tomu především hmotná nouze, ale i pohyb v kriminogenním prostředí.“