Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí letošního roku, kterou je rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu v lokalitě nad nemocnicí v Mostě, konkrétně od ulice J. E. Purkyně přes areál nemocnice až po ulici Pod Koňským vrchem. Mostecký deník o tom informoval Jiří Hladík, mluvčí společnosti SVS.

„V rámci naší investiční akce v Mostě budou v celkové délce téměř 850 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu, na něž je připojeno zhruba 40 obyvatel a záložní přípojka nemocnice. Tím do budoucna přispějeme k pravidelné dodávce pitné vody," říká Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, s tím, že obnova majetku je trvale v centru zájmu společnosti.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. února 2016. Samotné stavební práce budou zahájeny od 21. března a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

„Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř osmdesát procent, což je 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti," doplnil ředitel.

Vodovod je tvořen úseky litinového potrubí vnitřního průměru 250 a 150 mm (z roku 1937) a vnitřního průměru 225 a 200 mm (z roku 1951). Z řadu je napojena záložní vodovodní přípojka nemocnice. Vodovodní řady slouží jako propojka mezi pásmy vodojemů Ressl a Hněvín III. Vodovod je veden zčásti v místní asfaltobetonové komunikaci, převážně však v zeleném pásu v hloubce do dvou metrů. Vzhledem ke stáří, technickému stavu a poruchovosti vodovodu SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Hlavně bez výkopů

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 160, 110 a 90 mm v celkové délce 846,3 metrů. Součástí stavby je přepojení všech devíti stávajících domovních vodovodních přípojek na trase.

Stavba bude realizována v původní trase převážně bezvýkopovou metodou berstlining, kdy dojde k rozdrcení, rozřezání nebo vytlačení starého potrubí a položení nového v celkové délce 810,8 metrů. V délce 35,5 metrů pak dojde k pokládce potrubí v otevřeném výkopu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.