Znovuožívající výstava nabídne množství fotografií, dokumentů, různých součástek, díly, modely bojové techniky, ale hlavně celou řadu informací, známých i neznámých, o tom, jak probíhal život na Mostecku v období druhé světové války. „Expozici ve spolupráci s městem Most připravil Severočeský letecký archiv,“ sdělila mluvčí radnice Alena Sedláčková.

Památník a jeho expozici věnovanou právě tomuto období provázely od jeho vzniku potíže. Poté, co byla v listopadu 1998 budova bývalého městského krematoria otevřena jako památník, dostavily se problémy se vzlínající spodní vodou. Objekt, i když byly problémy několikrát odstraňovány, nenašel plnohodnotné uplatnění. K tomu by mělo dojít až teď. „Je to první krok, který vrací objektu Mezinárodního památníku obětem druhé světové války jeho původní záměry,“ říká Edvard D. Beneš, místopředseda spolku historiků, který je jednou ze tří osob, podílejících se na obnově expozice.