Výdaje na rekonstrukci parku Střed budou vyšší, než se předpokládalo. Přišlo se na to při výkopech v pětihektarovém areálu. Stavbu zahrnující nové cesty, kavárnu, pódium, hřiště a domek správce zkomplikovalo různorodé podloží. Radní proto v půlce března schválili vícepráce za čtyři miliony korun na dodatečnou úpravu terénu. „Investiční akci provází řada problémů, které jsou způsobeny především chybami v projektu,“ sdělil primátor Marek Hrvol.

Stavební práce vzešlé z architektonické soutěže začaly loni v létě. Na městské zakázce za 84 milionů korun se podílí Nadace Proměny Karla Komárka, která kromě odborné pomoci poskytla městu 25 milionů korun. Aby ušetřila ještě víc, pokouší se radnice získat evropskou dotaci ve výši 47 milionů korun. Investice do parku je největší svého druhu v Mostě od roku 1989.

Podle Luboše Veselého, pověřeného řízením nadace, vícepráce představují běžnou součást každého projektu ve stavebnictví. „Ani nejlepší příprava příslušné dokumentace nezabrání nutnosti reagovat na situace vzniklé v průběhu stavebních prací. Do hry v této souvislosti vstupuje mimo jiné doměření geologického výzkumu, který monitoruje stav podloží. V případě parku Střed se ukázalo, že se na celém jeho území nacházejí rozdílné typy půdy, místy jde o písčitý jíl, místy o navážku, které nebylo možné odhalit původně navrženými sondami,“ sdělil Veselý.

Společným cílem nadace a města je podle Veselého dokončit obnovu parku Střed řádně a kvalitně. „Proto bylo nutné doplnit a připravit projektovou a prováděcí dokumentaci spojenou s realizací stavby, čímž vznikly jak dodatečné náklady, tak změny v harmonogramu pro stavbu parku Střed,“ dodal.

| Video: Youtube

Otevření nové odpočinkové zóny pro veřejnost se původně plánovalo na září 2023, ale tento termín se zřejmě nestihne. „Stavba je poměrně náročná, ale nezastavila se. Problémy se řeší za pochodu,“ uvedl primátor. Podle něj park bude dokončen na podzim a datum slavnostního zahájení provozu se ještě upřesní a přizpůsobí počasí.

Pokračuje i příprava na převzetí provozu a na zajištění majetku a bezpečnosti budoucích návštěvníků. Správu a údržbu parku Střed bude mít na starosti v úzké spolupráci s městskou policií městská společnost Sportovní hala Most. Ta mimo jiné provozuje sousední sportovní halu, Funpark v lesoparku Šibeník, řadu hřišť a má údržbářskou techniku, včetně velkoobjemové sekačky na trávník.

Park bude pod kontrolou

Na park Střed budou dohlížet 24 hodin správci parku a asistenti prevence kriminality, kteří mají služebnu ve sportovní hale. Pomáhat jim budu strážníci, kteří mají na starost pěší hlídkovou činnost v přilehlém sídlišti. „V parku bude také kamerový systém s dvaceti kamerovými body,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká.

Kromě bezpečnosti je prioritou udržitelnost parku, na což se podle Loucké myslelo už při plánování jednotlivých prvků v areálu. Podmínkou revitalizace byla odolnost materiálů a snadná údržba, kterou mají usnadnit také nátěry proti graffiti. „Stejně tak u mobiliáře bylo požadavkem, aby odolával vandalismu, byl snadno čistitelný a opravitelný,“ dodala mluvčí.

Na znění provozního řádu neoploceného parku, který bude schvalovat městský rada, se začíná pracovat a budou se na něm podílet zástupci architektů, radnice, nadace, Sportovní haly Most a městské policie. Pravidla chování pro návštěvníky budou vycházet z výsledku dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 1 124 respondentů. Ti odpovídali na otázku, jaká pravidla by měla v parku Střed platit, aby se jim v areálu v budoucnu líbilo.

Radnice v posledních dvaceti letech chystala několik záměrů na obnovu areálu, ale kvůli nedostatku peněz a jiným prioritám rekonstrukci odkládala. V roce 2019 mostecké zastupitelstvo schválilo klíčovou smlouvu s nadací o financování obnovy parku. Tehdy se náklady na proměnu parku odhadovaly do 73 milionů korun. Jednou z nadačních podmínek bylo zapojení veřejnosti do plánování nové podoby parku a posílení vztahu místních obyvatel k parku formou společenských akcí či dotazníkových průzkumů. Ve stejný rok na podzim město vyhlásilo architektonickou soutěž, kterou vyhrál tým architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. Porota vybírala z pěti návrhů.

Park Střed
Areál ležící u třídy Budovatelů mezi sportovní halou a výškovou budovou SHD-KOMES vznikal v letech 1971 až 1972 během bourání starého Mostu a výstavby nového města. Parku se tehdy říkalo Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, sochy, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek. Areál, kolem kterého bydlí zhruba 14 tisíc lidí, navrhli koncem 60. let architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. V éře socialismu park patřil k nejnavštěvovanějším místům ve městě, ale od 90. let po vypuštění vody z bazénků se stal terčem vandalů a přestal plnit svou původní funkci.