V Oblastním muzeu v Mostě vzniká Centrum výzkumu krajiny, které se bude komplexně zabývat jejím studiem na území celého Ústeckého kraje. Jedná se o dlouhodobý projekt pro budoucí generace. Otcem této myšlenky je světově uznávaný mistr rekultivací Stanislav Štýs.

Podle zanedlouho 88letého rodáka z Chudeřína u Litvínova je důvod tohoto počinu velice prostý. „Chybí moji následovníci a byl bych velice rád, když se nějací najdou, aby měli přístup k materiálům, fotografiím a výsledkům mého celoživotního výzkumu,“ řekl Deníku Štýs s tím, že do projektu není zapojeno pouze Oblastní muzeum v Mostě, ale také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Nemalý význam bude mít podle Štýse centrum také pro další formulování dlouhodobějších vizí týkajících se severočeské krajiny a jejího budoucího potenciálu a využití.

Štýs plánovanému centru dává do vínku nejen veškerou svou fotodokumentaci, ale také rozsáhlou specializovanou knihovnu a archiv. Rekultivacím a výzkumu proměny krajiny po těžbě hnědého uhlí se nepřetržitě věnuje od roku 1952. Jeho fotodokumentace proměny krajiny čítá na 100 tisíc fotografií, negativů a diapozitivů. Množství dokumentů, studií a samozřejmě knih s touto tématikou. Sám je autorem tří stovek knih a publikací nejen doma, ale i v zahraničí.

Centrum bude sídlit v mosteckém muzeu. Podle jeho ředitele Michala Soukupa tak muzeum získá materiály s obrovským potenciálem. „Je to něco neuvěřitelného,“ komentoval krok ke vzniku centra ředitel muzea Soukup s tím, že veškeré materiály budou muset muzejníci zpracovat a roztřídit. „Je to skvělým způsobem jedinečně zaznamenaný vývoj krajiny za několik desetiletí, ale hlavně je to obrovský odkaz dalším generacím, které tak budou moci docenit, co všechno se v této oblasti dokázalo,“ doplnil Soukup.

Práce na zpracování jedinečné fotodokumentace už začaly. Podle ředitele muzea začala digitalizace negativů, kde významně pomohla Okresní hospodářská komora, následovat bude jejich popsání a zařazení.

Úvodní schůzka všech zainteresovaných stran proběhla na krajském úřadu a projekt začíná nabírat na obrátkách. Financován bude především z národních zdrojů, v příštím roce by chtěl dosáhnout na jeden z grantů, avšak významný podíl na něm bude mít také Ústecký kraj.

Stanislav Štýs (*1930)
je jedním z nejvýznamnějších českých odborníků na životní prostředí, zejména v oboru rekultivací. Je držitelem řady ocenění za vědeckou činnost. Například Státního vyznamenání Za zásluhy I. stupně (2017), Ceny hejtmana Ústeckého kraje (2012) nebo Ceny Ministra životního prostředí (1996). Patří k respektovaným osobnostem nejen u nás, ale i v zahraničí.