Děti byly nafoceny při společných aktivitách, které v uvedených zařízeních probíhají po celý rok. Všichni účastníci, ať už děti, rodiče či zaměstnanci, si focení užívali.

„Chtěli jsme ukázat rodinám dětí, i všem, kteří si kalendář zakoupí, že děti se zdravotním znevýhodněním spolu se zdravými dětmi prožívají dny plné her a smíchu. Vše, co se děti v Denním dětském rehabilitačním stacionáři a Středisku denní péče o děti do tří let věku naučí, jim usnadní vstup do další etapy jejich života." Uvedla vedoucí zařízení Jaroslava Puntová.

Zároveň poděkovala vedení Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizaci za možnost realizace kalendáře, Statutárnímu městu Most, které finančně podporuje provoz uvedeného zařízení a rodičům dětí za spolupráci.

Stolní kalendář bude možné zakoupit přibližně od poloviny listopadu 2016 na všech pracovištích MSSS v Mostě – p. o. a v Turistickém informačním centru.

Zakoupením kalendáře podpoříte služby pro děti, seniory a osoby se zdravotním postižením.

MICHAELA NERMUŤOVÁ