Je prvním, kdo v 21. století století obnovil prastarou tradici. Právo vařit pivo udělil Mostu v roce 1273 král Přemysl Otakar II. Poslední místní pivovar, Pivovar Most v Sedleci, zanikl v roce 1998.

Nový pivovar, částečně řízený počítačem, je součástí restaurace. Zákazník je v přímém kontaktu s klasickou výrobou piva a sládkem.

„Tu myšlenku jsem měl v hlavě už několik let, ale neměl jsem vhodné prostory, kde bych ji mohl realizovat,“ řekl Deníku Luňáček. V budově, kterou koupil se třemi společníky, vyrábí čtyři druhy piva – ležák světlý, polotmavý, tmavý a pšeničný, všechno „dvanáctky“.

Denně, za deset až dvanáct hodin, vyrobí i dva hektolitry. Chmel je ze Žatce, slad z Plzně, kvasnice z Krušovic a voda z Flájí, kterou používal i starý mostecký pivovar.

„Využít místních tradic k podnikání je přesně to, co region potřebuje,“ řekl Deníku Rudolf Jung, šéf Okresní hospodářské komory, který chce unikátní zařízení navštívit.

Luňáček bude podle zájmu bude dělal i speciály, třeba medové pivo. Příprava pivovaru trvala přes rok. Luňáček investoval do technologie dva miliony korun. Vzal si úvěr. Pivo bude prodávat jen ve svém podniku. Koupil i PET lahve s etiketou. Pivařům může stáčet i do sudu. Prodej piva jiným restauracím nevylučuje při nižším odbytu. Pokud bude zájem, výrobu rozšíří. „Zatím se držíme při zemi,“ řekl.

Vařilo se i jinde

Pivovarnictví patřilo na Mostecku po těžbě uhlí a rud k nejvýnosnějším odvětvím. Velký mostecký pivovar kdysi konkuroval žateckému.

„Pivovar byl i v Litvínově a Hoře Svaté Kateřiny,“ sdělila Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě.

Malý pivovar dosud stojí v obci Lišnice. Je kulturní památkou, pivo ale dávno nevyrábí. „Informací o historii pivovaru se zachovalo málo. Pivo se v něm přestalo vařit na počátku minulého století,“ sdělil starosta Petr Pillár.

Lišnický pivovar patřil k nejstarším na Mostecku. Vznikl zřejmě již v 17. století. Po roce 1905 se stal sýpkou.

Nevyužitou budovu, která obci nepatří, nedávno koupil nový vlastník. Budoucnost areálu je nejasná. Pokud by se pivo znovu vařilo, mohlo by to obci prospět. Obec proslulá koporečskými hruškami by měla novou atrakci. „To by bylo ideální,“ řekl starosta.

Pivovary byly údajně i v Janově, Hořanech, Záluží, Dolním Jiřetíně, Ervěnicích a Zeleném Dole u Brandova. Svůj pivovar měly i Kopisty a také zanikl, jako celá obec.

Kvůli výrobě piva se na Mostecku pěstoval chmel, třeba kolem Polerad. Chmel, víno a cukrová řepa byly klíčovými plodinami pro rozvoj potravinářského průmyslu.

V Litvínově je rozvoj pivovarnictví spojen se šlechtickým rodem Valdštejnů, kteří založili textilní manufakturu. Příliv nových pracovních sil zvyšoval odbyt pivovaru. Ten fungoval ještě před druhou světovou válkou. Opuštěný objekt stavbaři zbourali před čtyřiceti lety při výstavbě moderního Litvínova.
Provoz bývalého pivovaru v Hoře Svaté Kateřiny dokazuje úzké vazby s hornictvím. Horský pivovar vznikl s rozvojem těžby rud v Krušnohoří. „Pivo a chleba byly základem výživy horníků,“ uvedla historička Pokorná.

Luňáček se snaží na oblibu piva mezi horníky navázat názvem svého piva a výzdobou restaurace. Nechybí v ní pomůcky havířů a fotografie pivovarů. I když je v Mostě hospod dost, věří, že obstojí.