Práci seženou snadno

Většina absolventů vysoké školy je již zaměstnaná a využijí tak dálkového studia. Na Hornicko-geologické fakultě například denní studium navštěvovalo pouze dvaadvacet studentů. Z předaných diplomů ale měli radost všichni, kteří si oblékli slavnostní obleky a před členy vědecké rady i akademickými funkcionáři složili akademický slib. „Jsme šťastné, že už to máme za sebou. Chodíme do práce, takže se pro nás nic nezmění. Nemusíme hledat zaměstnání, budeme pracovat stále tam, kde jsme teď,“ shodly se jedny ze šťastných studentů Naďa Pavlová a Dita Studecká.

Čerství absolventi vysokých škol se v evidenci úřadu práce příliš neohřejí. V současné době o práci v Mostě žádá celkem sedmadvacet vysokoškoláků. Sedmnáct z nich se může chlubit titulem bakalář, dalších deset pak drží další akademické tituly. Absolvent s čerstvým vysokoškolským diplomem není v evidenci mosteckého úřadu práce žádný. „Ti poslední dva odešli ihned do práce,“ sdělil jeden z úředníků Úřadu práce v Mostě.

Pro vysokoškoláky na Mostecku nabízí nyní úřad práce celkem dvacet čtyři pracovních míst. Většinou se jedná o technické obory, zaměstnání tu však najdou i lékaři a učitelé.

V akademickém roce 2007/2008 ve všech studijních oborech Hornicko-geologickou fakultu absolvovalo 287 absolventů inženýrského a 491 absolventů bakalářského studia.

Báňská škola má v Mostě tradici

V souvislosti se značným rozvojem těžebního průmyslu na severu Čech, orientovaného především na lomovou těžbu, vznikla v dubnu 1962 v Mostě Katedra povrchového dobývání ložisek. Současná činnost detašovaného pracoviště Hornicko- geologické fakulty navazuje na dřívější tradice v působení Vysoké školy báňské v severočeském regionu. Zatímco dříve se zde studovaly téměř výlučně tradiční obory zaměřené na dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek a rekultivaci, stávající nabídka především kombinovaného studia se rozšířila o moderní a v souladu s potřebami dané oblasti i atraktivní obory.