Brk na psaní, noviny, fotky, dokumenty nebo první vydání historie města. Prostě poklady nevyčíslitelné historické hodnoty. Po dlouhých 135 letech spatřil světlo světa obsah schránky z někdejší budovy Krajského a okresního soudu ve starém Mostě, jako dávné poselství budoucím generacím. Z pohledu historiků takový malý objev století.

Když ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup nadzvedl víko kovové schránky z konce 19. století, bylo ticho, že by snad bylo slyšet i spadnout špendlík na zem. Poté, co z ní začal vyndávat jednotlivé dokumenty, fotografie a předměty, nálada se uvolnila a naplno se rozběhly komentáře k jednotlivým částem nálezu.

„Musím se přiznat, že v noci se mi o schránce dokonce zdálo a ráno jsem měl tak trochu nutkání podívat se, ještě před oficiálním otevřením, co v ní je,“ řekl hned na začátku Soukup, s tím, že nakonec tuto myšlenku zavrhnul a počkal si až na slavnostní okamžik samotného otevření.

Při slavnostním ceremoniálu Soukupovi asistovali primátor města Mostu Jan Paparega a ředitel Státního okresního archivu v Mostě Martin Myšička.

Bednu nálezci neotevřeli

Kovová bedna, kterou vyrobila firma A. F. Mahnera z Brüxu, byla 4. října roku 1883 umístěna pod závěrný kámen nově postavené budovy soudu. Její obsah byl až do středy 15. února neznámý. Schránka sice byla objevena už na přelomu let 1977 a 1978 při demolici objektu, který ustoupil, stejně, jako celé kdysi královské město Most, těžbě hnědého uhlí. Ale nikdy nebyla otevřena. Byla odevzdána do muzea, kde stihla být pouze zaevidována.

„Samo muzeum se v té době potýkalo se stěhováním do náhradních prostor, a tak byla schránka uložena do sbírek, aniž by někoho dalších čtyřicet let napadlo prozkoumat její obsah. My jsme ji znovuobjevili při revizi sbírkového fondu,“ přiblížil příběh boxu s historickými předměty ředitel muzea.

Za velice cenný exemplář vyndaný ze schránky označil ředitel archivu Martin Myšička první vydání publikace Městská kniha Mostu do roku 1526, vydané v roce 1876 v Praze. „Jeho editorem byl nejvýznamnější historik Mostu Ludwig Schlesinger,“ komentoval nález Myšička. Dalšími pak byly fotografie členů městského zastupitelstva, včetně podobizny starosty Karla Pohnerta a jeho choti nebo portréty významných občanů města.

Fotografie města, ale i noviny, Brüxer Zeitung a od roku 1877 vydávaný Brüxer Anzeiger. Nechybělo foto velitelství tehdejšího spolku mosteckých ostrostřelců, zápis o uložení posledního kamene stavby nebo soupis všech předmětů uložených do schránky. Mezi věcmi byl také brk, se kterým byly některé listiny napsány.

Všechny nálezy podle ředitele muzea projdou rukama restaurátora a potom budou vystaveny. „Nejspíš v druhé polovině roku,“ uzavřel ředitel muzea Michal Soukup.