17. ZŠ byla v provozu v letech 1988 až 2005, kdy školu zrušilo městské zastupitelstvo v rámci optimalizace sítě základních škol, kterým ubývali žáci. Většina rozpuštěných třídních kolektivů přešla na sousední 18. ZŠ. Prázdný komplex 17. ZŠ se nepodařilo dlouhodobě pronajmout a od roku 2016 ani prodat. Sešlo i ze záměru udělat ze školy dočasné sídlo mostecké státní policie, která chystala rozsáhlou rekonstrukci své centrály u nádraží. Volba nakonec padla na parkoviště, aby se na sídlišti přeplněném auty zlepšily podmínky pro parkování.

Park Hrabák v Mostě, kde se má rozšiřovat zahradnická kolonie.
Most chce zvětšit zahrádkářskou kolonii. V plánu je stovka parcel. Domy nebudou

17. ZŠ byla první zbouranou městskou školou v Mostě. Dalšími zrušenými školami v Mostě jsou 16. ZŠ (rok 2012), 2. ZŠ (2004), 9. ZŠ (2003), 13. ZŠ (1997), 12. ZŠ (1993) a 6. ZŠ (1989). Ve většině z nich jsou střední školy, v jedné je vysoká a v další mateřská škola a Středisko volného času.