V sedmdesátiti­sícovém Mostě nyní působí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ústecká Univerzita J. E. Purkyně , pražská Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita a soukromá Vysoká škola finanční a správní.

Další vysoká škola by měla vzniknout z bývalého OV KSČ v centru Mostu. Soukromá organizace si od města prostor pronajala se záměrem zřídit tady Vysokou školou správních a ekonomických studií, což je nový název Scottova institutu kontroly. Vysoká škola by měla být zaměřena na komplexní vzdělávání v oblasti specializovaných kontrolních činností ve státní správě.

Nový obor - veřejné finance

Nový studijní obor veřejné finance v letošním akademickém roce akreditovala Vysoká škola finanční a správní. Posluchači se v něm seznámí se současným stavem a s vývojovými trendy veřejných financí, ekonomiky a veřejné správy.

TOP 10 FAKULT ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL.

V příštím akademickém roce bude v mosteckém studijním středisku otevřeno navazující magisterské studium oboru marketingová komunikace. Jedná se již o třetí magisterský obor. Studenti VŠFS si mohou vybrat z nabídky tříletých bakalářských studijních programů, tedy ekonomiky a managementu, hospodářské politiky a správy a informatiky „Největší zájem je tradičně o obor řízení podniku a podnikové finance. Silný je také obor marketingová komunikace, poté veřejná správa,“ uvedl ředitel mosteckého studijního střediska Josef Švec.

Školu nyní studuje kolem 850 studentů. VŠFS je sice soukromá, ale školu mohou zdarma studovat nadaní hendikepovaní studenti, nebo studenti z dětských domovů. Ti by mohli získat od školy stipendium i ubytování. „Talentovaných hendikepovaných studentů je ale málo. Pro příští školní rok jsme mohli přijmout jenom tři. Vypadá to, že ani nemají zájem studovat obory, která škola nabízí. Navíc se to vztahuje pro uchazeče z celé České republiky,“ sdělila rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová, která minulý měsíc získala titul Manažerka roku.

Nejstarší vysoké v Mostě je skoro padesát

Již 49 let má v Mostě detašované pracoviště Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. S malými přestávkami tady mohou zájemci studovat již od roku 1960.

V dřívějších letech zde byly studovány téměř výhradně tradiční hornické obory zaměřené zejména na povrchové dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek. V současné době jsou tady vyučovány kromě hornického inženýrství i další obory, zaměřené na ekonomiku a řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zpracování a zneškodňování odpadů a dále obory informační systémový management, komerční inženýrství, environmentální inženýrství. Možné je také studovat obor Geovědní a montánní turismus.

Studují životní prostředí

Dalším ze studijních středisek je detašované pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Mostě Fakulta životního prostředí. Fakulta je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Vysoká škola nabízí studium na katedrách informatiky a geoinformatiky a technických věd. Každoročně nabízí pro nové studenty přípravné kurzy, které jim pomohou lépe zvládnout výuku.

Ve Velebudicích nabízí v rámci bakalářského studijního programu Aplikovaná chemie a materiály dva obory Vysoká škola chemicko-technologická. Vyučován je také bakalářský studijní program Potravinářská a biochemická technologie.

Chemický gigant podporuje možné budoucí zaměstnance

Podle mluvčího společnosti Unipetrol RPA Pavla Veselého s ohledem na současnou situaci na trhu práce i pro společnosti skupiny Unipetrol je stále obtížnější získat kvalitní, technicky vzdělané mladé zaměstnance. Proto se Unipetrol snaží oslovit potencionální pracovníky na všech úrovních vzdělání. Unipetrol v současné době spolupracuje zejména s VŠCHT Praha, partnerem školy je už od roku 2002.

Letos přitom opět podpoří účast studentů Fakulty chemické technologie na Studentské vědecké konferenci a jako každoročně udělí studentům VŠCHT ceny za nejlepší diplomové práce. Cenu Unipetrolu – ve formě finančního příspěvku – nově získají také tři nejlepší studenti každého ročníku Výukového a studijního centra v Mostě-Velebudicích.

Inženýři z Litvínova

Ani Litvínov nezůstává s nabídkou pro budoucí vysokoškoláky pozadu. Zatímco donedávna mohli v centru bakalářského studia při Schole Humanitas studenti získat pouze titul bakaláře na České zemědělské univerzitě nebo na Univerzitě J. E. Purkyně. Nyní je možné v Litvínově studovat také magisterský obor zakončený titulem inženýr. Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevřela v areálu Scholy Humanitas i magisterské studium v oboru Regionální environmentální správa zakončené titulem inženýr.