Soutěže se zúčastní družstva všech sedmi územních odborů Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a družstvo Hasičského záchranného sboru Nitranského kraje ze Slovenské republiky.

Úkolem soutěžního družstva je bezpečné a efektivní vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla za použití požární techniky a věcných prostředků a nářadí používaného v jednotkách požární ochrany a za použití taktických a odborných postupů dle platných předpisů.

Začíná se v 8.30 hodin.