Stavba navazuje na předchozí etapu realizovanou v roce 2017. Vodovod této lokalitě je tvořen litinovým potrubím a pochází z roku 1966. „Řad je již dožilý a poruchový, proto se společnost SVS rozhodla pro jeho rekonstrukci,“ řekl Jiří Hladík s tím, že v místě se nachází také kanalizace z kameniny, která byla uvedena do provozu v roce 1972. „Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje,“ doplnil mluvčí SVS.

Podle něj tak dojde jen k sanaci šesti kanalizačních šachet, kde je potřeba vyměnit poklopy a stupačky a upravit dna šachet. Stavební práce začaly v uplynulých dnech instalací provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 27. srpna.