„Zatím se nikde neobjevily žádné černé skládky. Lidé využívají více sběrný dvůr, kam jsme z původních stanovišť kontejnery přemístili. Abychom předešli případným černým skládkám v místech, kde původně kontejnery stály, tato stanoviště upravíme. Odstraníme betonové plochy, zavezeme místa zeminou a vysázíme zeleň. Předpokládáme, že na takto upravená místa nikdo odpad odhazovat nebude. Na bývalá stanoviště kontejnerů jsme také umístili tabule s upozorněním, že skládka je zakázána a sběrný dvůr je otevřen každý den od 9 do 17 hodin,“ uvedl vedoucí mezibořských technických služeb Pavel Esop.
Od zrušení velkoobjemových kontejnerů město očekává zefektivnění nakládání s odpady a úsporu nákladů za likvidaci odpadů.

„Město doplácelo na přespolní, kteří k nám odpad dováželi. Šlo především o podnikatele. V kontejnerech jsme tak například našli dvacet lednic, dva skelety starého automobilu nebo čtyřicet ojetých pneumatik. V některých případech se podařilo firmu zjistit. Nejednalo se pouze o mezibořské firmy, nebo o firmy ze sousedních měst. Jeden podnikatel, který k nám odpad dovážel, měl sídlo firmy až v obci za Mostem,“ doplnil Pavel Esop.

„Jsem samozřejmě rád, že se zatím neprojevil výrazný nárůst výskytu černých skládek v Meziboří. I když jsme na podobnou situaci připraveni. Na odkládání velkoobjemového odpadu mimo sběrný dvůr se po dohodě s vedením města zaměří Policie ČR. S Lesy ČR jsme se dohodli, že posunou závoru u naučné stezky tak, aby se nedalo zajíždět auty ani na okraj lesa. Jsou to preventivní opatření, která mají snížit možnost výskytu černých skládek,“ doplnil starosta města Petr Červenka.

Zastupitele skoro pětitisícového Meziboří k rozhodnutí zrušit velkoobjemové kontejnery vedly hlavně finance.

Jen v loňském roce zaplatilo město za svoz a likvidaci odpadu z velkokapacitních kontejnerů 1,056 milionu korun.

(ema, mh)