Stavba je koordinována s městem Meziboří, které v místě plánuje provést kompletní obnovu povrchů. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z polyetylenu uvedeného do provozu roku 1983 a 1967. Vodovodní řady jsou poruchové.

Pod ulicí je také úsek kanalizace z kameniny z roku 1952. Kamerová prohlídka prokázala praskliny a deformaci. Proto rozhodla SVS o jejich opravě. „Rekonstrukce kanalizace proběhne po úsecích. V rámci výměny potrubí budou vyměněny i tři kanalizační šachty. U ostatních šachet, dotčených rekonstrukcí, bude provedena sanace, včetně výměn kónusů,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že součástí stavby je i přepojení kanalizačních přípojek.

Stavební práce skončí nejpozději do 30. června.