Stávající vodovod je z roku 1995, přesto se každou chvíli potýkal s poruchou. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicemi Vrchlického a Důl Pavel II. "Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. května, oprava má trvat do 31. července. Na závěr by mělo dojít k úpravě povrchu dotčené silnice," uvedla Margita Kučerová z litvínovského úřadu.

Jedná se o jednu ze staveb SVS z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 83,6 milionů. Celkový plánovaný objem investic, včetně strategických, pro okres Most je 175,9 milionů korun. To zahrnuje i rekonstrukci úpravny vody na Meziboří.