Znamená to pouze to, že někteří knihovníci nastoupí řádnou a vskutku zaslouženou dovolenou a jiní je na jejich pozicích zastoupí. A to je ten kámen úrazu. Zbylých knihovníků je logicky méně a tudíž je třeba provozní dobu zkrátit. Samozřejmě také návštěvnost v období dovolených klesá, neboť čtenáři se houfně přesouvají na přímořské pláže či ty bližší jezerní, na chaty a pod stan.

Knihovna tedy pružně zareagovala a nabízí čtenářům, kteří ještě neodjeli, že jim naloží do kufru spousty knih na cestu. V oddělení pro dospělé je připravena výstavka knihy na prázdniny a dovolenou Kniha do kufru.

Létu je přizpůsobena také výpůjční lhůta. Momentálně lze zapůjčit knihy až do 19. 8. a jistě to není konečné datum. „Jsme připraveni. Naložíme čtenářům, co si jen budou přát… tedy knihy a audioknihy,“ dodala s úsměvem vedoucí oddělení pro dospělé Michaela Hrabinská.

(kno)