„Kavárna samotná bude sloužit jako sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním postižením, kterým má pomoci začlenit se do samostatného života tak, aby byli schopni a připraveni nejen samostatně bydlet, ale i obstát na trhu práce a s minimální podporou žít a pracovat mezi ostatními obyvateli města," informoval Vladimír Vopelka, ředitel příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov.

V domě č. p. 104 s bohatou historií byly vytvořeny také tři bytové jednotky v rámci sociální služby chráněné bydlení.

„Otevíráme tak po necelém roce již druhou kavárnu, když ta první je umístěna v Domově pro seniory v Litvínově – Janově a jejíž úspěšné fungování bylo motivem pro rozšíření nabídky o další sociálně terapeutickou dílnu," dodal Vopelka.