Město chce letos rozjet pět nových projektů. Ty by měly být určeny zejména pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, děti v cizí péči či péči kurátorů, ale také pro seniory.

V akčním plánu se hodnotila i úspěšnost prevence kriminality ve městě. „Vycházelo se z dílčí bezpečnostní analýzy, která monitorovala období od ledna do září 2016. Výsledky byly spíše pozitivní, oproti roku 2015 v Litvínově kriminalita poklesla," uvedla místostarostka Erika Sedláčková. Násilná kriminalita poklesla o 36 procent, mravnostní se snížila o 28 procent a majetková o 18 procent. Kriminalita poklesla v rámci obou policejních služeben, v Litvínově i v Hamru. Snížil se také počet přestupků.

Negativní trend se objevil v kategorii přestupků mladistvých a nezletilých, kde počet pachatelů narostl. „Bude nyní pro město velkou výzvou se s tímto problémem popasovat," uvedla Sedláčková.

UKÁZAT JIM PRÁCI

Pomoci by mohlo právě organizování projektů zaměřených na určité skupiny osob. Konkrétní záměry obsahuje Akční plán prevence kriminality na rok 2017, který zpracoval odbor sociálních věcí a školství městského úřadu.

Realizovat by se měl například celoroční projekt „Ten dělá to, a ten zase tohle", během kterého se děti mezi 6-15 lety seznámí s různými pracovními prostředími. „Během jednorázových akcí navštíví třeba pekárnu, policejní služebnu a další. Cílem je ukázat jim význam práce jako způsobu obživy," řekla Sedláčková. Součástí projektu bude mimo jiné i příměstský tábor a víkendový pobyt.

Pro dívky je určený projekt „Kurátoři pomáhají", která se koná již potřetí a je věnována dětem v péči kurátorů. Město myslí i na své starší obyvatele a pro ně připravilo projekt nazvaný „Nevzdávejte se, senioři". Pro seniory jsou přichystány nejrůznější besedy, ale třeba také návštěva divadelního představení, policejní služebny a další. V rámci jednoho víkendu se na společném pobytu sejdou děti z takzvané cizí péče. Toto slovní spojení popisuje situaci, kdy péči o nezletilé děti zajišťují převážně jejich prarodiče s nízkými příjmy a zhoršenými možnostmi zajistit pro děti vhodné trávení volného času.

NEJEN JANOV

Nově se představí projekt „Pobyt 2017", jehož cílem je během několikadenního pobytu navázat kontakt s dětmi, mládeží a rodinami ze sociálně vyloučené lokality Janov i z ostatních částí Litvínova. Dále si projekt klade za cíl prohloubit důvěru k sociálnímu pracovníkovi a zapojit zúčastněné do realizovaných projektů. „Je třeba na děti preventivně působit, aby se vyhnuly případnému závadovému chování a místo toho upravily své hodnoty či zájmy. Během tohoto pobytu by měly mít možnost poznat jiný život, než na který jsou zvyklé během celého roku," sdělila Sedláčková.

Celkové náklady na preventivní aktivity zařazené do žádosti o dotaci z ministerstva činí 261 tisíc korun. Obec může zažádat o celkovou dotaci ve výši 70 procent, což je 182 700 korun. Zbytek musí krýt ze svého rozpočtu. V rámci dotačního programu získalo v roce 2016 město stoprocentní výši požadované dotaci na předložené projekty, a to ve výši 247 tisíc korun.