Velkou radost z nového života má hospodář mosteckých rybářů Ladislav Trousil. „Vytrval jsem přes různé útoky na moji osobu, zda se nám to vůbec vyplatí, i přes různé počáteční nezdary s odchovem," říká rybář. Vzpomíná dokonce na sabotáž, kdy kdosi uzavřel přítok vody do líhně a vše živé uvnitř uhynulo. „Tu radost mi pomlouvači a ti, co mě napadají téměř ze všeho, ale vzít již nikdy nemůžou," svěřuje se zapálený chovatel.

Největší odměnou za práci s odchytem na podzim a následným výtěrem pstruha či každodenní kontrolou jiker pro něj je, když se nyní líhnou malé rybky .

Není na vše sám. „Dík patří také naší pstruhové skupině, která provádí vlastní odchyt chovných kusů v potoce pomocí agregátu," vzkazuje kolegům.

„V současné době se musím snažit opět od začátku s odchovem pstruha amerického a sivena amerického, protože chovné ryby nám někdo ukradl," přibližuje nelehký úděl rybářů na Mostecku Ladislav Trousil.

Vloni rybáři na Mostecku vysadili do jejich pstruhového revíru 327 kusů pstruha amerického z vlastní produkce, také tisíc kusů pstruha obecného z chovných potoků o velikosti 16 až 30 centimetrů. Do chovných potoků dali třicet tisíc kusů pstruha obecného z vlastní líhně.