Přípravné třídy základní školy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí. K jejímu zřízení je nezbytný souhlas krajského úřadu.