Radní města Litvínova schválili opravu frekventovaných přechodů v ulicích města. Stane se tak v rámci projektu Bezpečné přechody. Jedná se o stavbu schválenou a zařazenou do akčního plánu města pro letošní rok.

„Stavební úpravy se týkají sedmi vybraných přechodů,“ řekl místostarosta Milan Šťovíček s tím, že v minulosti se kvůli bezpečnosti na přechodech pro chodce použilo několik řešení od 3D namalovaných zeber přes blikající LED diody umístěné přímo ve vozovce až k současnému řešení, kterým je daleko výraznější zviditelnění díky nasvícení pomocí lamp veřejného osvětlení.

Sedm přechodů čeká rekonstrukce, další jeden pak pouze úprava. Předpokládané náklady na celý projekt jsou 1,97 milionu korun. V ceně je i projektová dokumentace pro pokračování modernizace dalších přechodů.

Zbrusu nového kabátu se tak dočkají dva přechody u křižovatky ulic Podkrušnohoská a Tyrše a Fügnera, hodně využívaný přechod v Podkrušnohorské ulici u odbočky do Tylovy ulice, přechod ve Valdštejnské ulici a dvojice přechodů u křižovatky ulic Mezibořská a Žižkova. Opraví se také přechod v křížení ulic Tyrše a Fügnera s Ruskou. „Ten patří k hodně frekventovaným,“ doplnila starostka města Kamila Bláhová s tím, že v Opltově ulici dojde u dalšího z přechodů pouze k jeho úpravě.

Místo asfaltu bude dlažba

Rekonstrukcí podle starostky neprojdou pouze prostory k přecházení silnice, ale i části chodníků, které na „zebry“ navazují. Asfalt na chodníku podle projektu nahradí betonová dlažba. Veškerá nová dlažba bude mít bezbariérový přístup, tedy reliéfní prvky usnadňující přecházení nevidomým. Nové bude i veřejné osvětlení u přechodů. V projektu je také nové vodorovné značení, v některých místech i výměna silničních obrub. Vedení města počítá s tím, že práce začnou v květnu.

Litvínov vyhlásil konec neosvětleným přechodům pro chodce už před pěti lety, kdy prošly rekonstrukcí tři v ulici Valdštejnská. Postupně se přidávají další.

Oprava přechodů pro chodce není jedinou akcí, která napomůže k lepší a bezpečnější dopravě ve městě. Další řadu opatření chce město provést v nejbližších letech v rámci Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova. V úseku individuální automobilové dopravy a pozemních komunikací je to například zkapacitnění silnice I/27 v úseku Most Litvínov nebo výstavba nového mostu v ulici PKH nad Mezibořskou ulicí. V oblasti veřejné hromadné dopravy nechybí plánovaná rekonstrukce tramvajové trati nejen na území města, ale i trati mezi Mostem a Litvínovem, či výstavba nového dopravního terminálu na nádraží v Litvínově. Takzvaná doprava v klidu, tedy statická doprava, počítá například s rozšířením parkoviště za Hotelovým domem a s přípravou výstavby nového parkoviště u Koldomu.