Podnět vzešel díky dotazníkovému šetření mezi obyvateli Koldomu. Pomoci by měla dotace od Státního fondu rozvoje bydlení. Předpokládané celkové náklady akce činí 5 520 219 korun včetně DPH.