Waldorfská mateřská škola, která dostala název Jeřabinka, bude fungovat od příštího školního roku, a to v přístavku u objektu základní školy v Hamru. Prostory, jejichž pronájem schválilo město, nyní prochází nezbytnou rekonstrukcí.

Hotovo musí být do poloviny června, kdy se uskuteční den otevřených dveří a také zápis. „Není to zase tak ohromná oprava. Za ten měsíc a půl to zvládneme," říká Zuzana Štěpánová, iniciátorka vzniku Krušnohorské waldorfské iniciativy, která má školku pod svými křídly.

Waldorfská pedagogika je alternativní pedagogický směr založený v Německu po 1. světové válce Rudolfem Steinerem. První škola tohoto typu byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Dnes je waldorfských škol ve světě více než devět set. V České republice byly první waldorfské školky založeny souběžně na více místech v roce 1991, první waldorfské základní školy následovaly v roce 1992.

Rekonstrukci provádí Jeřabinka na své náklady. Z toho důvodu přistoupila radnice ke schválení nižšího nájmu v prvních čtyřech letech nájemní smlouvy. „Roční nájemné na tyto roky bude činit deset tisíc korun," uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Kapacita mateřské školy bude pětadvacet míst. O děti se budou starat tři nebo čtyři pedagogičtí pracovníci. Způsob práce s dětmi se má od běžných školek výrazně lišit. „Každý den čeká na děti specifická činnost, třeba pečení chleba nebo práce s voskem. Ve školce se bude hodně zpívat a udílet jen minimum pokynů. Děti nehodláme příliš dirigovat. Zároveň tam nebude televize ani počítač," pokračuje Štěpánová. Školné bude činit dva a půl tisíce korun měsíčně. Zápisy dětí se uskuteční 18. a 19. července.

Za dva roky by měla ve městě vzniknout také waldorfská základní škola. Ta se vyznačuje například výukou dvou cizích jazyků od první třídy, výukou hry na flétnu nebo ryze slovním hodnocením. Není vyloučeno, že by měla zázemí také v Hamru. „Tak daleko v plánování ještě nejsme. Nebyli bychom ale první v tom, že by waldorfská škola měla své třídy přímo v budově jiné základní školy," doplnila Zuzana Štěpánová.