Tím dojde k posílení soudců na úroveň, která odpovídá potřebám soudů na severu Čech. Neznamenalo to ale automaticky, že jsou tím vyřešeny problémy severočeských soudů.

Předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek uvedl, že ačkoliv se stavy soudců naplňují, je v kraji stále velké množství nedodělků. Jde o důsledek obrovského převisu případů, které nemohly být v devadesátých letech zpracovány pro chronický nedostatek soudců.

„Soudci okresních soudů i krajského soudu vyřizují nadprůměrné množství věcí, více než v jiných krajích v republice,“ zdůraznil Kohoutek. K 1. květnu letošního roku sice bylo evidováno na severu Čech u okresních soudů 269 soudců a u krajského soudu 98 soudců, ve skutečnosti soudců pracuje v průměru o 20 méně. Tolik soudkyň bylo na mateřské dovolené.

SOUDCI JMENOVANÍ NA SEVERU
Krajský soud v Ústí n. L. - Martin Omelka
Okresní soud v Ústí n. L. - Radek Šnajdr, Jan Tichý, Gabriela Vršanská
Okresní soud v České Lípě - Denisa Kalfeřtová
Okresní soud v Chomutově - Šárka Houdková – Poláková, Ivan Novák
Okresní soud v Mostě - Vladimíra Šmídová
Okresní soud v Liberci - Jana Vachová

Soudnictví obecně trápí nedostatek odborných a administrativních pracovníků na střední úrovni. Jejich dostatečné množství by uvolnilo ruce soudcům, kteří by nemuseli být natolik zatížení administrativou, jako dosud.