Radní proto pověřili vedoucí odboru investic Olgu Vyleťalovou, aby zajistila projektovou dokumentaci pro demolici, a vedoucí odboru rozvoje a dotací Ivu Mazurovou pověřili podat žádosto poskytnutí dotace na demolici uvedeného bloku do příslušné dotační výzvy. Do rozpočtu na rok 2019 budou zahrnuty prostředky na výstavbu kontejnerového bydlení v Chanově, dále byl uložen úkol zajistit zpracování projektové dokumentace pro tuto výstavbu.