Strážníci na místě sesbírali 234 použitých injekčních stříkaček.