Technické služby města Mostu plánují rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích U Hřiště, Pod Kaštany, Pod Vinicí, Sadová a U Rybníka v Čepirohách. Stavební úřad už rozhodl o umístění stavby.

Záměr počítá s přeložkou veřejného osvětlení ze soukromých pozemků na městské a s výstavbou nových sloupů pro lampy. Současné sloupy budou odstraněny, ale stávající kabel zůstane v zemi.