„Stávající vodovod v ulici Vítězslava Nezvala v centru města je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1960 a je ve špatném technickém stavu, navíc opakovaně poruchový," prozradil Hladík s tím, že hlavně proto se SVS rozhodla k jeho rekonstrukci. V téže ulici vedený zásobní vodovodní řad vnitřního průměru 350 mm a kameninová kanalizace vnitřního průměru 300 mm z roku 1966 jsou v dobrém stavu a výměnu nepotřebují.

Součástí stavby bude přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba bude v celé délce realizována v otevřeném paženém výkopu.

Stavba bude zahájena v nejbližších dnech, čeká se na vydání výkopového povolení. Podle mluvčího bude v letošním roce provedena část rekonstrukce tak, aby nezasahovala do komunikací, kvůli zajištění údržby povrchů v zimním období. Stavební práce tak budou obnoveny, jak to dovolí klimatické podmínky a po vydání výkopového povolení na zbylou část rekonstrukce v jarních měsících příštího roku. Rekonstrukce bude dokončena do 31. května 2016.

Jedná se o jednu ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 86,8 milionů korun. Celkový plánovaný objem investic, včetně strategických pro tento okres je 132,4 milionů korun. Rozpočet zahrnuje také stavbu intenzifikace úpravny vody Meziboří.