V období od pondělí 11. září do čtvrtka 30. listopadu dojde k dopravním omezením v ulicích Pod Šibeníkem, Maxima Gorkého a Jana Palacha v Mostě. "Důvodem omezení je rekonstrukce vodovodu," informovala radnice.

V ulicích se sníží nejvyšší dovolená rychlosti na 30 km/h a zřejmě se také zúží vozovka. V části ulice Maxima Gorkého dojde podle radnice k uzavření komunikačního propojení u čp. 1248 (bl. 581) a objízdná trasa povede přes přilehlé parkoviště. "Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost osazenému přechodnému dopravnímu značení," oznámila radnice.

V mosteckém buddhistickém chrámu u fotbalového stadionu oslavila vietnamská komunita svátek Vu Lan bao hieu.
FOTO: Vietnamská komunita slavila svátek Vu Lan bao hieu