K návrhu nového územního plánu obdržela mostecká radnice celkem 25 připomínek od obyvatel a 131 námitek od vlastníků pozemků a staveb. Nejčastěji se týkaly vyřazení lokality Na Sadech ze zastavitelných ploch.

Dále také stanovení maximální zastavěné plochy v zahrádkářských osadách, zařazení zastavitelných ploch pro bydlení ve Vtelně, existence zastavitelných ploch na Širokém Vrchu a individuálních požadavků na zařazení pozemků do zastavitelných ploch.

Řešení doporučení potrvá měsíce. Radnice předpokládá, že opakované veřejné projednání by se mohlo konat koncem roku.