K návrhu nového územního plánu obdržela mostecká radnice celkem 25 připomínek od obyvatel a 131 námitek od vlastníků pozemků a staveb. Nejčastěji se týkaly vyřazení lokality Na Sadech ze zastavitelných ploch.

Desítky vlastníků stavebních pozemků Na Sadech v Mostě nesouhlasí s návrhem nového územního plánu města, který už nepočítá s výstavbou rodinných domů v této lokalitě. Nevyužité parcely se mají změnit na zemědělské.
Vlastníci stavebních parcel v Mostě nechtějí jejich změnu na pole

Dále také stanovení maximální zastavěné plochy v zahrádkářských osadách, zařazení zastavitelných ploch pro bydlení ve Vtelně, existence zastavitelných ploch na Širokém Vrchu a individuálních požadavků na zařazení pozemků do zastavitelných ploch.

Řešení doporučení potrvá měsíce. Radnice předpokládá, že opakované veřejné projednání by se mohlo konat koncem roku.  

Stovka lidí přišla na radnici na veřejné projednání návrhu nového územního plánu města Most.
Most chce podpořit výstavbu 1400 bytů do roku 2030