Důvodem uzavírky je odstranění havárie dešťové kanalizace v místě, kde se buduje dopravní terminál. "Provoz bude umístěným přechodným dopravním značením sveden vpravo přes autobusové nádraží. Stávající provoz autobusů zůstává zachován," oznámila radnice. Dodala, že k uzavírce dojde ve dnech pracovního klidu tak, aby byl provoz touto lokalitou narušený co nejméně.

Další dopravní omezení se na Litvínovsku chystá od 11. září do 26. října, kdy se uzavře část silnice II/254 v úseku od křižovatky se silnicí I/27 po železniční přejezd ve směru Lom – Duchcov. Železniční přejezd se zrekonstruuje v rámci elektrizace trati do Oldřichova. Podle radnice bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici I/27 do Oseka ulicemi Osecká, Rooseveltova, dále po silnici III/25612 do Háje u Duchcova ulicemi Obránců míru
a Duchcovská zpět na silnici II/254.