Společnost Severní energetická pokračuje v útlumu těžby v hnědouhelném velkolomu ČSA na Mostecku. Dosud se do evidence úřadu práce přihlásilo 70 bývalých zaměstnanců firem působících v dolu. Zhruba polovina z nich už nastoupila do nového zaměstnání. „Pracují u různých zaměstnavatelů s ohledem na získané schopnosti a odborné dovednosti. Všem uchazečům v evidenci věnujeme zvýšenou individuální péči. Část z nich v brzké době nastoupí do řádného starobního důchodu,“ sdělila Deníku mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. 

Severní energetická má v současné době 557 zaměstnanců a aktuálně žádné propouštění nepřipravuje. „V případě hromadného propouštění vždy spolupracujeme s úřadem práce,“ sdělila mluvčí společnosti Eva Maříková. Klíčové by mělo být období mezi roky 2023 a 2025, kdy se počítá s ukončením dolování. Chystaná komplexní revitalizace krajiny o rozloze 45 kilometrů čtverečních, což je desetina rozlohy okresu Most, zahrnuje i využití současné infrastruktury pro nová průmyslová odvětví a inovace. Ze zbytkové jámy bude obří jezero, kde se plánují solární elektrárny.  

Vtelno, místní část Mostu, která si díky kostelu, faře a selským stavením z 18. a 19. století zatím zachovává svůj venkovský ráz navzdory masivní výstavbě nových rodinných domů.
Vtelno má dál růst. Most představí studii pro domky pod kostelem

Postupné omezování expanze lomu ČSA začalo už v roce 2015, kdy česká vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v západní části okresu Most. Koncem loňska přijala těžební společnost v rámci útlumu další opatření. Po rozsáhlé organizační změně přešla na jiný směnový režim a začala snižovat provozní náklady na minimum. Proto se od letoška v nepřetržitých provozech, včetně komořanské úpravny uhlí, pracuje jen na dvanáctihodinové šichty. Tím ale zaniklo 190 pracovních míst v Severní energetické a dalších 60 míst v souvisejících provozech sesterských firem skupiny Sev.en Energy. Část propuštěných lidí přešla do sousedního prosperujícího dolu Vršany a část odešla do důchodu. Všem náleželo odstupné podle kolektivní smlouvy. „Odcházející horníci navíc mohli využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který odbory vyjednaly se státem v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby na lomu ČSA,“ uvedla mluvčí společnosti. 

Úřad práce nabízí zaměstnancům, kterých se dotkne propouštění, pomocnou ruku ještě v době, kdy pracují. Jedná se o poradenství, výběr rekvalifikace a o zprostředkování nového vhodného místa, které žadatel v ideálním případě obsazuje ihned po propuštění. Pro tyto účely by v budoucnu mohlo vzniknout na šachtě kontaktní mobilní pracoviště úřadu práce. Jeho tým by pomáhal s vyplňováním žádostí, s hledáním nové práce či rekvalifikace.  

„Je na vedení společnosti, zda tuto nabídku využije,“ uvedla Beránková. V případě potřeby může úřad přímo oslovovat různé zaměstnavatele, aby měli aktuální informace o potencionální pracovní síle uvolňované z lomu ČSA. 

Krušnohorský zámek Jezeří stojí nad šachtou u Horního JiřetínaKrušnohorský zámek Jezeří stojí nad lomem ČSA u Horního Jiřetína. Snímek z roku 2020Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Útlum šachty je postupný a předvídatelný, což chrání trh práce před extrémními výkyvy a zachovává sociální smír. Situace je lepší než v 90. letech, kdy rozsáhlými strukturálními změnami procházel veškerý průmysl v severních Čechách, doly masivně propouštěly a nezaměstnanost byla enormně vysoká. 

Propouštění zaměstnanci z jakékoliv firmy mohou nyní využívat podpůrné programy dotované Evropskou unií, což před třiceti lety neexistovalo. Aby plynule přešli k jinému zaměstnavateli, nabízí úřad práce možnost zařazení do projektu Outplacement. V něm se například hradí vzdělávání ohrožených profesí, kam patří i horníci. 

Mostecký vinař Ivan Váňa zemřel 31. října 2021.
Zemřel proslulý vinař Ivan Váňa. Vizionář, který změnil vnímání uhelné krajiny

„Výhodou útlumu je, že je rozložen do několika let. Tím se část zaměstnanců přiblíží k důchodovému věku a řada z nich využije i možnost předčasného odchodu do důchodu,“ řekl předseda Sdružení odborových organizací CCG Jaromír Franta. Personál šachet má oproti jiným podnikům vyšší průměrný věk, a proto může mostecká skupina šetrně absorbovat vlastní zdroje. Místa v sesterských organizacích uvolněná přirozenými odchody do penze se hned nezaplní zvenčí, ale budou se nadále přednostně nabízet lidem propuštěným z ČSA. „Máme směs různých opatření, která si hlídáme a pracujeme na nich se zaměstnavatelem. Díky tomu nejsou organizační změny až tak sociálně tvrdé. Lidé nezůstanou na holičkách,“ ujistil předseda odborů. 

Existuje i vize, že část zaměstnanců z ČSA by se mohla podílet na revitalizaci dolu v rámci strategického projektu Green Mine, který letos představila sesterská společnost Sev.en Innovations. Ta připravuje přechod hnědouhelného lomu na výrobu energie z bezemisních zdrojů a vytvoření nových podnikatelských příležitostí. Hovoří se například o podniku na výrobu stavebních hmot z vedlejších energetických produktů, kde by pracovaly stovky lidí. 

Skupina Sev.en Energy zahrnuje kromě dolů ČSA a Vršany elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Vlastní také plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii a v těžbě podniká i v USA.