O tom, kde dívka přebývá, se dozvěděla městská policie od občana. Uvedl, že se děvče nachází v bloku 93.

Strážníci tyto informace předali republikové policii, která byt dědečka dívky prohledala. Přestože se starý muž dušoval, že u něj vnučka není, nakonec hlídka našla slečnu zavřenou ve spodní části kuchyňské linky, kde obvykle bývají hrnce.

Dívka putovala zpět do výchovného ústavu.