Vedení Litvínova si měření objednalo po jednání s oddělením krizového řízení krajského úřadu, v Mostě nařídilo měření vedení kraje spolu s krajským odborem životního prostředí. Oba průzkumy kvality vzduchu vyjdou na hruba 20 tisíc korun denně a půjdou z rozpočtu kraje. Požárem se zabývala i Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Ta vyslechla hasiče i návrhy odboru životního prostředí a rozhodla nejen o pokračování měření, ale také o kontrole podmínek v místě skládky.

„Měření je pouze prvním krokem. Poté kraj stanoví nové podmínky pro případný další provoz,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček. „Do doby, než bude kontrola ukončena, bude Celiu uloženo nepřijímat žádný další odpad k mechanické úpravě. Krajská samospráva bude následně řešit další podmínky provozu technické jednotky pro třídění a úpravu odpadu,“ dodal před víkendem náměstek hejtmana Martin Klika, který se byl také osobně na na průběh zásahu hasičů podívat. 

Požár haly na skládce Celio u Litvínova
Velký požár haly na skládce Celio zajímá i vedení kraje