Tyto slevy se však netýkaly městských doprav, které má kraj také zaintegrované do dopravního systému. Tak by se mohlo stát, že senior mohl například cestovat za pár korun z Ústí do Chomutova a tam si na jízdu po městě musel koupit další jízdenku. Tím by však celá integrace dopravy ztrácela smysl.

Proto se Ústecký kraj rozhodl, že tento rozdíl městům doplatí ze svého rozpočtu a senioři tak využijí v roce 2019 slevu v plném rozsahu.