UJEP má osm fakult, uchazeči mohou vybírat z velké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Celkový počet studentů, které plánuje univerzita přijmout pro akademický rok 2017/2018, je obdobný jako v předchozím roce.

Nový pětiletý magisterský program otevře pedagogická fakulta. Jde o program Speciální pedagogika s oborem Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. "Student získá dovednosti a znalosti nezbytné pro práci učitele primární školy a učitele speciálních tříd nebo speciálních škol zřízených pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami," uvedla Šiková.

Přírodovědecká fakulta otevře bakalářský program Aplikovaná informatika s oborem Informační systémy v kombinované formě. Fakulta sociálně ekonomická podle Šikové otevře navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce s programem Řízení v sociální práci. "V loňském roce zaznamenal nárůst počtu podaných přihlášek zejména obor Speciální pedagogika - Intervence a dále některé obory přírodovědecké a technické. Například Toxikologie a analýza škodlivin nebo Energetika - Teplárenství a také nelékařský zdravotnický obor Fyzioterapie," doplnila prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Univerzita láká studenty na nízkou nezaměstnanost svých uchazečů, moderně vybavený kampus nebo bohatý stipendijní program. Například na ubytovacím stipendiu mohou studenti získat až 800 korun měsíčně.

Liberecká univerzita přijme do bakalářských oborů 2 210 studentů

Technická univerzita v Liberci přijme do bakalářských studijních programů pro příští akademický rok 2210 studentů, je to zhruba stejně jako loni. Dalších bezmála tisíc mladých lidí přijme do navazujících a doktorských studijních programů, informovala mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Největší přetlak bývá na architektuře, kam se hlásívá čtyřikrát víc lidí, než může nejmenší fakulta školy přijmout.

Liberecká univerzita vznikla z původní Vysoké školy strojní, která byla pro studenty otevřena 1. září 1953. Za dobu své existence vychovala přes 30.000 absolventů. Vedle původních fakult strojní a textilní přibyly v letech 1990 až 1995 další čtyři fakulty - pedagogická, ekonomická, architektury a mechatroniky. Od loňského srpna má univerzita sedmou fakultu - vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií, který univerzita založila v roce 2004.

Loni se liberecká univerzita zařadila na prestižní žebříček vysokých škol The ranking. V současné době v Liberci studuje více než 6300 mladých lidí, z toho osm procent jsou cizinci. Nejčastěji pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu, Slovenska a Polska. "Chceme přijmout zhruba stejný počet studentů, jako ve stávajícím akademickém roce, klidně i více. Jenomže stále se ještě projevuje pokles demografické křivky," řekla Kočárková a dodala, že pokud univerzita nechce, aby jí byl krácen státní příspěvek na vzdělání, nesmí přijmout méně než 90 procent studentů předchozího roku.

Největší libereckou fakultou je Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, na níž v současné době studuje bezmála 2000 lidí. Pro příští akademický rok chtějí přijmout 780 studentů, z toho zhruba 580 do bakalářských studijních programů.

"Žádné zásadní novinky fakulta nepřipravuje, nebude ale otevírat navazující magisterský program Speciální pedagogika, který nemá akreditaci. Jde přitom o obor, o který byl tradičně velký zájem," řekla mluvčí. Velký zájem bývá také o studium na Ekonomické fakultě. Naopak méně studentů se hlásí na technické obory.