„K uzavření nedojde. Neuvažuje se o tom ani v budoucnosti,“ informoval Deník Pavel Kutil pověřený řízením Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Dojde pouze k omezení některých služeb, které v současné době mostecká pobočka Zdravotního ústavu poskytuje. „Omezí se zejména služby, které jsou v rámci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem duplicitní. Oddělení podpory zdraví přechází od 1. ledna 2008 pod Státní zdravotní ústav Praha,“ sdělil Kutil.

Mostecká pobočka bude i nadále nabízet všechny služby, které doposud vykonává a provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, navíc může zprostředkovaně nabízet i jiné služby, které provozují jiné Zdravotní ústavy v ČR.

„Současnými organizačními změnami nebyl rozsah služeb poskytovaných Zdravotním ústavem nijak omezen. Celý rozsah služeb je uveřejněn na webových stránkách Zdravotního ústavu a bude průběžně aktualizován,“ informoval Deník ředitel Pavel Kutil.

Podle vedení ústecké pobočky je nutné zefektivnit stávající provoz Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, a tak je neekonomické provozovat stejné služby na více místech v kraji v rámci jednoho podniku. „K těmto změnám dochází průběžně již 4 roky. Kromě ekonomické efektivity je důvodem těchto změn také jejich zkvalitnění. Budou vykonávány s dokonalejší technikou a vysoce kvalifikovanými pracovníky v akreditovaném režimu, který zaručí špičkovou kvalitu prováděných prací. Převedení podpory zdraví je provedeno v rámci restrukturalizace zdravotních ústavů ČR,“ dodal Pavel Kutil ze Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem.