„Musím vydržet," říká Michaela Pompová. V ruce drží vysvědčení. V prvním pololetí se jí dařilo. Patří k nejlepším. Nečekala to. Zdá se, že si už víc věří. S ostatními spolužáky chce pokračovat dál a po třech letech získat výuční list. A pak? „Pak chci hledat práci," dodá bez zaváhání.

V centru Chánova se loni v září podařilo otevřít pobočku Střední školy technické Most (SŠT). Do prvního ročníku oboru Operátor skladování nastoupilo jedenáct žáků ve věku od 15 do 17 let. Osm dívek a tři kluci. Pět z nich přišlo z chánovské základní školy, ostatní byli nezaměstnaní z evidence úřadu práce. Všichni z Chánova.

Přestože mnoho lidí z regionu, včetně odborníků, o projektu pochybovalo a předpovídalo, že se třída během půl roku rozpadne, mládež obstála. Z jedenácti žáků odešli jen dva. Jedna dívka to vzdala, jeden mladík se přestěhoval a přihlásil se na jiný obor. Zůstalo devět žáků, kteří si v pátek převzali pololetní vysvědčení. Ve srovnání s třídami v SŠT patří chánovská k nadprůměru. Všichni prospěli, nikdo nepropadl, docházka byla výborná.

„Je to úspěch," řekl Mosteckému deníku zkušený pedagog Karel Vokáč, ředitel SŠT, který do Chánova přivezl vysvědčení a pochválil žáky, učitele i místní Polyfunkční centrum. Zdůraznil, že chánovští žáci nemají žádné výhody, platí pro ně stejná pravidla jako v SŠT. Cílem je, aby studium dokončili, našli uplatnění a stali se vzorem pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, které se mají vzdělávat a s kvalifikací si hledat práci a nespoléhat jen na pomoc státu. Projekt je o postupném začleňování, které doplní praxe ve firmách a společné akce s mosteckou školní centrálou.

„Jsem rád, že jsme se dostali s touto partou tak daleko. Je to zásluha dětí, učitelů i rodičů," sdělil Martin Nebesař, ředitel obecně prospěšné společnosti Dům romské kultury, v jejímž Polyfunkčním centru probíhá výuka.

Tvůrci projektu oceňují zájem rodičů, se kterými mohou řešit problémy okamžitě, protože jsou na dosah. Pomáhá i motivace žáků a přizpůsobení výuky jejich schopnostem. Nezaměstnaná mládež řadu věcí ze základní školy zapomněla a doháněla to i doučováním. Největší potíže dělá matematika a čeština. Třídní učitel Tomáš Babouček se netají tím, že první pololetí bylo pro všechny náročné. Třikrát týdně končí vyučování v půl třetí. Jeho součástí je každodenní „masáž", že zítra se jde opět do školy. Zatím se daří. „Uvědomili si, že bez vzdělání to zkrátka nejde," říká třídní. Cení si toho, že mládež dokázala překonat počáteční lenost a obavy z neúspěchu.

Pedagogové věří, že většina dokončí první ročník a půjde do druhého.

V září by se měla v Chánově otevřít další třída, první ročník oboru Zahradnické práce. Už začala informační kampaň. Přijmout se má kolem dvanácti uchazečů. Přihlášky se podávají do konce března.