V minulém roce muselo dvanáct úředníků z oddělení přestupků odboru správních činností řešit přes šest tisíc přestupků. Jeden úředník tak v průměru musel řešit přes pět set přestupků.

Úředníci z mosteckého magistrátu ne všechny přestupky stihnou vyřešit. „Tak jako na každém úřadě, kde se projednávají přestupky, dochází k tomu, že určitou část přestupků se v době jednoho roku nepodaří projednat. Jedná se o obecný jev, kterému nelze předejít,“ sdělila tiskové mluvčí města Mostu Alena Sedláčková.

Pokud úředníci nestihnou přestupek vyřešit do jednoho roku, je promlčen. Důvodem jsou prý ale sami přestupci. Ti kolikrát řízení záměrně prodlužují. Přestupce se nezdržuje v místě trvalého bydliště a není možné mu doručit obsílku o zahájení řízení o přestupku, nedostavuje se na jednání nebo se omlouvají. "Velice často se stává, že se omlouvají na poslední chvíli, a tím řízení protahují.,“ vysvětlila Alena Sedláčková

Na oddělení přestupků odboru správních činností se řešením přestupků nyní zabývá šestnáct úředníků. V minulém roce na odbor správních činností došlo 5 267 přestupků plus z roku 2007 přešlo 1 075 přestupků, které vyřízeny nebyly. Celkový počet přestupků tak v roce 2008 dosáhl počtu 6 342. „Prostým průměrem tak vychází, že každý úředník měl v roce 2008 přiděleno 528 přestupků,“ vypočítala Alena Sedláčková.

"To je s ohledem na složitost a náročnost správního řízení velmi vysoký počet přestupků na jednoho úředníka,“ dodala Sedláčková. Podle úředníků není každý přestupkový spis stejně náročný na projednání. Některé přestupky lze vyřešit za několik minut, třeba blokové řízení, a některé se řeší týdny nebo i měsíce, a jsou i takové, které se nepodaří vyřešit ani v době jednoho roku, po kterou lze přestupek projednat.

Vedení města se s tímto stavem nespokojilo a posílilo od října loňského roku oddělení přestupků o další dva úředníky,“ dodala Sedláčková. Zda je již úředníků na přestupky dostatek, se Deník včera zeptal přímo vedoucího odboru správních činností. Jaroslava Mareše. Ten se ale k této problematice vyjadřovat nechtěl, potvrdil však důvody, kvůli kterým dochází k promlčení přestupků. Jaroslav Mareš k důvodům ještě dodal, že lidé také chodí s různými výmluvami nebo s potvrzením od lékaře a úředníci jsou ze zákona povinni ho omluvit.