V době globální finanční krize, kdy se lidé více obávají o ztrátu zaměstnání a některé firmy více propouštějí, zůstává mostecký magistrát stabilním zaměstnavatelem v regionu. I když se celostátně hovoří o snižování byrokracie a papírování, magistrát počet svých pracovníků postupně zvyšuje.

Před dvěma lety měl úřad města 354 zaměstnanců, letos zatím počítá s číslem 361.

„Navýšení bylo schváleno na podzim loňského roku,“ sdělila Deníku mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Od října posílily například odbor městského majetku, odbor školství, kultury a sportu a odbor správních činností. Podle magistrátu byly nábory nových zaměstnanců nezbytné z několika důvodů. Státní aparát převádí část administrativy právě na místní samosprávu, která navíc v rámci rozšířené působnosti pomáhá i okolním obcím. Zároveň se zvýšil počet přestupků, a to zejména v dopravě. Noví úředníci mají urychlit vyřizování formalit, aby magistrát stíhal zákonné lhůty a občané zbytečně nečekali. „Chceme lidem vyjít vstříc,“ uvedla mluvčí. Urychlit by se mělo i uzavírání smluv, převody majetku a kontrola městských organizací.

Magistrát už dříve rozšířil úřední hodiny na nejvíce vytížených odděleních. Pondělí a středa tam nejsou jediným úředním dnem. Například oddělení registrací řidičů a vozidel, občanských průkazů a cestovních dokladů, oddělení matriky a evidence obyvatel mají otevřeno od pondělí do čtvrtka. „Dokonce byly zrušeny polední přestávky. Úředníci na oběd chodí postupně, v kanceláři musí během přestávky vždy někdo být,“ upozornila mluvčí. Služba Czech Point pracuje i v pátek.

Více povinností má také mostecký úřad práce. Ten ale podléhá vládnímu nařízení o omezování státní byrokracie v ČR a letos musí propustit čtrnáct svých úředníků. „Se svou kvalifikací a zkušenostmi by neměli mít problém najít si novou práci,“ uvedl ředitel úřadu práce Oldřich Malý, který si dělá starosti o budoucí chod úřadu. Počet nezaměstnaných totiž zřejmě poroste, na zbylé úředníky, kteří se musí evidovaným více věnovat, se tím navalí více práce. Někteří možná sami odejdou za lepším. „To nevylučuji,“ uvedl Malý.

Během prvních dvou dnů roku 2009 se v centrále mosteckého úřadu práce a v její pobočce v Litvínově vytvořily dlouhé fronty. Úředníci zaevidovali 471 nezaměstnaných. Tolik jich obvykle přijde během dvou týdnů. Podobný nával byl před Vánoci. K 31. prosinci 2008 bylo v evidenci 8 194 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 13,06 procenta. To je o jedno procento více než v listopadu. Během prosince se zaevidovalo 967 uchazečů o zaměstnání, o 241 více než v listopadu a o 392 více než ve stejném období loňského roku. Jen 459 uchazečů bylo z evidence vyřazeno nebo evidenci ukončili. „I v prosinci se nejvíce na počtu nově evidovaných uchazečů podílí osoby se základním vzděláním a osoby vyučené. Obecně se dá konstatovat, že vzdělanostní struktura nově evidovaných uchazečů kopíruje celkovou strukturu nezaměstnaných,“ uvedl analytik úřadu práce Jaroslav Kunc.