Úřady chtějí zpřísnit pravidla pro provozování areálu společnosti Celio u Litvínova, kde se skládkují a zpracovávají odpady. Firma čeká na výsledek správního řízení, které souvisí s rozsáhlým zářijovým požárem. Jeho příčina ještě není známa, policie a hasiči pokračují ve vyšetřování a přibrali znalce. Poslední měření, na jehož výsledky se čekalo, nezjistilo nadlimitní množství škodlivin na okolních sídlištích.

Zdravotní ústav zkoumal pro Ústecký kraj vzorky ovzduší odebrané od 19. do 26. září ve vybraných lokalitách Litvínova a Mostu. „Z analýzy vyplývá, že hodnoty znečišťujících látek nepřekračovaly ani krátkodobé imisní limity,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Dým stoupající z požáru na skládce Celio u Litvínova.
Ústecký kraj zakázal Celiu přijímat další odpad

V areálu začalo 19. září hořet v hale pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu, kde hrozilo zborcení konstrukce. Kvůli velkému kouři úřady obyvatelům Mostecka doporučily omezit větrání. Přístroje měřily hodnoty škodlivin včetně prachu, uhlovodíků, fosgenu a těkavých organických látek i na venkově, ale nebezpečné hodnoty neukázaly. Hasiči požár zlikvidovali 21. září. Havárií se zabývaly i bezpečnostní rady Litvínova a Ústeckého kraje.

Podezření na trestný čin

Kriminalisté okolnosti vzniku požáru prověřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Při vyšetřování spolupracují s hasičským záchranným sborem.

„Na místě zajistili několik stop, které se vyhodnocují. V souvislosti s tím jsme do vyšetřování přibrali znalce z kriminalistického ústavu, technického ústavu požární ochrany a oblastního inspektorátu práce,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Požár haly na skládce Celio u Litvínova
FOTO: Na skládce Celio opět hořelo, lidé měli omezit větrání

Celio zatím nesmí přijímat žádný odpad k mechanické úpravě. Krajský úřad chce firmě změnit integrované povolení, které má více řešit bezpečnost provozu a situace při haváriích. Účastníkem řízení je i Litvínov, který požaduje, aby při požáru delším než dvě hodiny musel provozovatel zajistit měření škodlivin v ovzduší na katastrech Mostu, Braňan, Litvínova, Mariánských Radčic a Nové Vsi v Horách a výsledky včetně protokolu o havárii ihned zaslal obcím a krajskému úřadu.

„Podle dosavadních zjištění je celé zařízení nutné považovat za zdroj mimořádného požárního rizika, neboť za poslední tři roky ohlásil provozovatel osmnáct událostí s výjezdem zásahové jednotky hasičského záchranného sboru,“ uvádí se ve zprávě, kterou zveřejnili litvínovští radní.

Požár vyloučit nelze

Společnost uvedla, že s úřady spolupracuje a bezpečnost areálu je pro ni prioritou. „Snažíme se dělat pro to maximum,“ sdělil člen představenstva Celio Michal Mundl. Zároveň upozornil, že provozování rozsáhlého komplexu s odpady má svá specifika a požár se zcela vyloučit nedá.

Riziko souvisí i s obsahem popelnic, v nichž se objevuje nebezpečný odpad, třeba zbytky hořlavých kapalin. Po zářijovém požáru se ale firma veřejnosti omluvila. Podle optimistického scénáře by mohla zařízení v hale připravit k dalšímu provozu na začátku příštího roku. V pátek 26. října si přijede areál prohlédnout vedení hasičského sboru.

Požár na skládce Celio v pondělí v noci a v úterý ráno.
Zelení: Celio si zapálilo svou skládku samo. Absurdní, reaguje společnost

Celio, které na povinných poplatcích odvedlo do rozpočtu Litvínova už stovky milionů korun, patřilo k tématům říjnových komunálních voleb. Například opoziční seskupení Litvínov do toho! má ve svém programu vymáhání zákonných limitů znečištění a Otevřená radnice Most požadovala důslednou státní kontrolu či zákaz skládkování. Ten se v ČR očekává u netříděného odpadu v roce 2024.