Vršanská uhelná se po právní analýze věci rozhodla podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, potvrdil ČTK informace serveru iUHLI.cz mluvčí Czech Coal David Vidomus. „Podání kasační stížnosti nemá žádný vliv na stávající těžbu hnědého uhlí probíhající podle platného povolení, ani na závazky vůči odběratelům," dodal Vidomus s tím, že stížnost už je podaná.

„Nezbývá nám než přezkoumat námitky odvolatelů a znovu přezkoumat správnost rozhodnutí obvodního báňského úřadu, který rozhodl o povolení k hornické činnosti," řekl mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. Úřad má nyní 30denní lhůtu na to, aby rozhodl, zda rozhodnutí obvodního báňského úřadu potvrdí, změní nebo ho zruší a vrátí obvodnímu úřadu k novému projednání.

Podle rozhodnutí soudu úřad porušil procesní práva žalobce ve správním řízení. Především tím, že se občanské sdružení nemohlo před vydáním napadeného rozhodnutí účastnit řízení o udělení souhlasu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, respektive uplatnit námitky, a nemohlo se vyjádřit ani ke všem podkladům prvostupňového rozhodnutí.

Vršanská uhelná, která zaměstnává zhruba 600 lidí, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě se zásobami uhlí s nejdelší životností v Česku v rámci současných těžebních limitů. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let do vyuhlení lomu Vršany. Těžební společnosti by to mělo přinést dlouhodobou perspektivu.

Český báňský úřad vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností. Kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním zákonem, řídí a kontroluje činnost osmi obvodních báňských úřadů. Provádí také šetření závažných důlních havárií.