Podle úřadu obyvatelé bloku 377 žádali o řešení neudržované zeleně, kterou vysázela bez souhlasu obyvatelů nájemnice, která neměla pozemek ani v pronájmu ani ve výpůjčce. Po prohlídce místa uznali úředníci stížnost za oprávněnou. „Pozemek byl značně znečištěn. Zeleň byla navíc osázená křovisky, lebedou a obehnaná šňůrou,“ sdělil úřad. Podle petice nikdo z domu nesměl zasahovat ani vstupovat na pozemek. „Uvnitř pozemku se proto nacházela například rezavá víčka od konzerv, coby nástrahy proti vstupu,“ uvedl úřad.

Deník již informoval, že jiné části nájemníků se zahrádka líbila. Chápali ji jako bariéru před venčením psů. Dřív tam byla jen hlína.

Podle magistrátu byla nájemnice v srpnu letošního roku byla vyzvána k úklidu pozemku. Po té došlo k úpravě zeleně chemickým ošetřením. „Sjednocena byla i údržba zeleně. Růže a tůjky zde byly zachovány s tím, že došlo k jejich úpravě a následně do 14 dnů od chemického ošetření proběhnou finální úpravy – založení nového trávníku a založení středového záhonku. Na základě ústní dohody a petice od obyvatel domu zde pracovníci Technických služeb osází nové květiny, které však budou odpovídat vzhledu ve městě. S těmito kroky byla nájemnice srozuměna před již zmiňovanou úpravou. Dle ústního sdělení pracovníků technických služeb pomáhala při úpravě této plochy,“ dodal úřad.