Víte, odkud je voda, která vám doma teče z kohoutku? Odpověď najdete v krušnohorských lesích na Mostecku. Na samotě u Poustevnického potoka vysoké stromy skrývají nenápadný areál, do kterého může jen málokdo. Je to Úpravna vody Meziboří. Patří k významným zařízením, která zajišťují výrobu pitné vody pro severočeskou vodárenskou soustavu v Ústeckém kraji. Surovou vodu úpravna odebírá z unikátní horské povrchové nádrže Fláje. Díky svému umístění úpravna zásobuje pitnou vodou hlavně města Meziboří, Duchcov, Teplice, Bílina, přilehlé obce a částečně také Most, Litvínov a Ústí nad Labem.

„Svůj význam prokazuje úpravna vody právě nyní, kdy nahrazuje zásobování Ústí nad Labem a přilehlé oblasti,“ sdělila mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardianová.

Do Ústecka za běžné situace proudí pitná voda z úpravny ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku, ale tranzitní přivaděč je teď v rekonstrukci, takže krajské město a okolí využívá vodu z přehradní nádrže Fláje upravenou v Meziboří. Tato úpravna tak v současné době zásobuje v oblasti Mostecka, Teplicka a Ústecka přibližně 200 tisíc obyvatel - standardně je to 130 tisíc obyvatel.

Zora Felixová a Lenka Pecáková mají na starosti kulturní zařízení města Meziboří, v němž je knihovna, informační centrum a společenský sál.
Práce s lidmi nás baví, říkají ženy z malé mezibořské knihovny

Úpravna vody Meziboří vznikala v letech 1954 - 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje. Výstavba zahrnovala přehradu na Flájském potoce, přivaděč do vyrovnávací nádrže, špičkovou elektrárnu na konci přivaděče, úpravnu a vodovody do měst. Z hor do nich důmyslnou soustavou potrubí plynule teče velmi kvalitní pitná voda, která se s nízkým obsahem vápníku a hořčíku řadí mezi tzv. měkké vody.

Mezibořská úpravna má výrobní kapacitu 550 litrů pitné vody za sekundu, což odpovídá současné potřebě. Zařízení podle Kardianové pracuje spolehlivě i při zhoršené kvalitě surové vody. Pomohla to zajistit modernizace v letech 2012 až 2015, která stála čtvrt miliardy korun. Technici zrekonstruovali například pískovou filtraci, rozvodnu elektřiny a čerpací stanici.

Turisté do úpravny Meziboří nesmí, ale mohou navštívit nádrž Fláje, kde od roku 2019 funguje informační centrum. „V zimní sezóně je otevřené o víkendech a prohlídka hráze je jednou denně v sobotu či neděli,“ sdělil Jan Svejkovský z Povodí Ohře, které má vodní dílo i s centrem na starosti.

Město Meziboří
Meziboří rozšíří parkování, prověří energii ze Slunce a otevře skatepark

Od května se provoz centra pro veřejnost rozšíří na pět dní v týdnu a exkurze budou dvakrát denně. Návštěvu vnitřku hráze si lze rezervovat přes internet. Až do dubna však ovlivňuje provoz centra počasí. V případě sněhové kalamity či námrazy může být zavřené a prohlídky do hráze se konat nemusí. Zájemcům o návštěvu se proto doporučuje sledovat aktuální počasí na Flájích nebo do centra zatelefonovat.

Vodní dílo Fláje patří k nejatraktivnějším stavbám v Ústeckém kraji. Hráz má unikátní technické řešení – je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku. Je dlouhá skoro půl kilometru a vysoká padesát metrů. Projektanti se inspirovali hrází přehrady Lucendro ve Švýcarsku. Flájská má uvnitř dutiny až 40 metrů vysoké, které vypadají jako vnitřky chrámů. Samotná nádrž má rozlohu 153 hektarů. Kvůli ní zanikla obec Fláje, která byla v zátopové oblasti. Ze zbourané vísky se zachoval dřevěný kostelík, který se rozebral a přemístil do blízkého Českého Jiřetína. Vesnici Fláje u jejího původního místa připomíná replika sochy svatého Jana Nepomuckého, kterou v roce 2015 nechal vyhotovit Českojiřetínský spolek.